Stats
друга техника Друга складова техника

Забележки

Dimension des bras : 1200 x 470 x 74mm
Largeur du cadre d'ouverture : 540x1905x1050mm
Това превозно средство ви интересува?
Не чакайте, още сега се свържете с фирмата Loutz Chariots Elevateurs за повече информация!
При този продавач
Подобни обяви