Stats
друга техника Комбинирана метачка и миячка

Забележки

Electrique 12v 240 Ah
Capacité de nettoyage : 3.800 m²/h
Largeur de nettoyage: 950 mm
Contenance du bac: 60 litres
Alimentation: 12 volt
Dimensions: 1380x920x980 mm
Това превозно средство ви интересува?
Не чакайте, още сега се свържете с фирмата Loutz Chariots Elevateurs за повече информация!
При този продавач
Подобни обяви