Stats
телескопичен товарач

Забележки

poids 2525 kg
charge max essieu avant 3500 kg
charge max essieu arrière 1600 kg
équipé de fourches
Това превозно средство ви интересува?
Не чакайте, още сега се свържете с фирмата Loutz Chariots Elevateurs за повече информация!
При този продавач
Подобни обяви