Stats
телескопичен товарач

Забележки

Capacité maximale 2500 kg
Hauteur maxi de levage 5,78 m
Hauteur maximale sur roues 5,78 m
Force d’arrachement 7600 daN
Force de traction 3400 daN
Vitesse maximum 23 km/h
Това превозно средство ви интересува?
Не чакайте, още сега се свържете с фирмата Loutz Chariots Elevateurs за повече информация!
При този продавач
Подобни обяви